Trommekurs

TROMMEKURS

uten navn

Om kurset:

 • 10 timers undervisning innen slagverk.
 • Gratis innføringstime (11 timers kurs til sammen). Første time blir brukt som innføring, for å bli kjent med herandre, finne ut om erfaring og ferdigheter, og slik legge grunnlaget for den kommende undervisningen.

Undervisning:

 • Kurset og undervisningen er fordelt i praktisk spilling på trommesett, perkusjon, slagverkteori, noter, musikkinndeling og musikkteori.
 • Kurset går 1 gang i uka i en hel klokketime (60 minutter).
 • Kurset gis som privatundervisning med kun en elev om gangen.
 • Undervisningen følger skoleplanen, altså tar hensyn til og har fri under skolens ferier og helligdager.

Sted og klokkeslett:

 • Undervisningen foregår hos trommelærer i Mysen.
 • I eget rom med disponibelt trommesett.
 • Trommeøving med musikk på lydsystem med høyttalere.
 • Kursdag og tidspunkt etter nærmere avtale.

Pris:

 • Kursavgift kr 3.500 for 11 timers undervisning.
 • Kurset er inklusivt undervisningsmateriell i form av bok, noter, øvings-cd og trommestikker.

Kurs for videregående koster kr 3.500 for 10 timer

Lærer: 

 • Patrick M. Leiva

Musikkinstrumenter og alt………….